Stämman 2021

Svenska Rasfjäderfäförbundets årstämma 2021Har du frågor angående förbundstämman

så går det bra att skicka e-post till

info@ras-fjaderfa.se

eller kontakta någon i SRF styrelse

 

Kontaktsidan

RÖSTRÄTT VID SRF STÄMMAN

 

Styrelsen i SRF önskar att förtydliga vad som krävs för att klubbarnas ombud och enskilda medlemmar skall ha rösträtt.

Det krävs att alla ordinarie ledamöter är medlem i SRF.

För att klubb skall ha rösträtt skall verksamhetsberättelse för föregående år, verksamhetsplan för kommande år samt kontaktuppgifter för vald ombud skickas in till förbundstyrelsen.

Ombud för lokalklubbar och specialklubbar måste ha betalt medlemskap i SRF för 2021. Ombud har rösträtt för det antal medlemmar som betalt SRFs medlemsavgift för föregående år. dvs. 2020. 

Enskilda medlemmar som ej är medlem i lokal eller specialförening har 1 egen röst vid stämman. För frågor kontakta

Leo Berg tf. 073 053 82 09 eller

Fredrik Persson, tf. 070 680 91 64