Start

ID-Ringar för 2021


Vi byter Ringförvaltare inför 2021 och nu är allt klart och våra ringförvalterna är väl förberedt på att ta över uppgiften som ringförvaltare.


Vi kommer endast sälja ringar genom vår webshop eller skriftlig beställning med talongen i tidskrift 1-2021


Vi har nu öppnat ringbeställningen för 2021 års ringar i vår webshop. 

Vi kommer i fortsättningen att sälja våra ID-ringar i vår webbshop.

Vi gör detta för att få en bättre översikt över försäljningen samt förbättra vår service till våra medlemmar.


I Webshopen hittar du också våra andra försäljningsartiklar som standarder, rättelseblader, kläder och allt annat

Vi bevarar rasfjäderfä i Sverige

Svenska Rasfjäderfäförbundets logga skapades av Svenska Dvärghönsklubben i 1953. Valet av fjäderfä fallt då på en tupp av Antwerpen Skägg. bilden var först i svart/vit och färgen Vaktelfärgad tillkom i tidskriftet 1997. Antwerpen skägghöns är en av de äldsta kända framavlade hönsraser och som tillhör urdvärgerna. 

 

RASFJÄDERFÄ,

en levande Hobby

Vi i SRF har sedan 1953 arbetat för att våra vanligaste fjäderfäraser bevarats i Sverige. 

För oss är standardmessigt utseende och Rasspecifika egenskaper hos våra raser ett bevis på våra medlemmars bevarandearbete av alla våra raser.

Svenska Rasfjäderfä förbundet är det ledande förbund för avel och bevarande av riktiga rasfjäderfä i Sverige!

Vår mångåriga erfarenhet, vår stora kunnskapsbank och unika intresse för Rasfjäderfä tillsammans med vårt samarbete med övriga Skandinaviska länder och vår deltagelse i det europeiska förbundet för Rasfjäderfä,

Entente Europeene d´Aviculture et de Cuniculture

är vi det förbund i Sverige som bidrar och ser till att uppretthålla den höga standard på våra mest kända höns och övriga rasfjäderfäraser.

Några av våra äldsta raser i Sverige har gennom vårt kontinuerliga arbete för förädlande och bevarande gjort att vi kan se tillbaks på en lång tradition med rasfjäderfä i Sverige.