Ringlistan Prydnadsfjäderfä

RINGLISTAN PRYDNADSFJÄDERFÄ

Ras

Ringstorlek Tupp

Ringstorlek HönaPåfåglar

22

20

Pärlhöns

16

16

Rapphöns

9

9

Stenhöns

9

9

Bankiva

13

11

Sonnerat

13

11

Brudand

11

11

Gräsand

13

13

Mandarinand

11

11

Canadagås

24

24

Grågås

20

20

Snögås

22

22

Dvärg Canadagås

15

15