Utställning

UTSTÄLLNINGAR

> Bevarande av våra djurraser med bibehållna eller förbättrade egenskaper

förutsätter att vi kan värdera dem på något sätt.

Det för fjäderfänas del enklaste, bästa och vanligaste sättet är extriörbedömningar <

Bengt Torkelsson, Svenska Rasfjäderfästandard

LOKALUTSTÄLLNINGAR 2022

1-2 okt Sydsvenska dvärghönsklubben i Hvilan.

8-9 okt Sveriges fjäderfäklubb i Huseby bruk

8-9 okt Österlen i Bollerup

8-0 okt Västmanland

15-16 okt Kullabygden i Åstorp

15-16 okt Knallebygden

15 okt Västra Svealand


15-16 okt Norges LU

 

22-23 okt Danmarks LU

 

29-30 okt SRFs Nationalutställning