Utställning

UTSTÄLLNINGAR

> Bevarande av våra djurraser med bibehållna eller förbättrade egenskaper

förutsätter att vi kan värdera dem på något sätt.

Det för fjäderfänas del enklaste, bästa och vanligaste sättet är extriörbedömningar <

Bengt Torkelsson, Svenska Rasfjäderfästandard

LOKALUTSTÄLLNINGAR 2021

Vi uppdaterar listan så snart vi får in nya uppgifter från klubbarna

                       


1. Bergslagens Rasfjäderfäförening


2. Blekinge


4. Falkenberg Rasfjäderfäklubb


5. Gotland Rasfjäderfäförening


7. Hälsingland


9. Knallebygden Rasfjäderfäförening


11. Kullabygden  15-17 Okt


12. Laholm


13. Mittsverige


14. Nordvästra Götaland Rasfjäderfäförening16. Skaraborg Rasfjäderfäklubb


17. Wermlandsrasfjäderfäförening 


18. Västmannalands rasfjäderfäförening19. Västra Svealands Rasfjäderfäklubb 16 Okt


20. Österlen fjäderfäklubb 13-14 Nov22. Specialklubben för asiatiska hönsraser


23. specialklubben för prydnadsfjäderfä
Övriga utställningar 2021   


Sydsvenska dvärghöns klubben 


Sveriges Fjäderfäklubb 


Danska Nationalen


Norska Nationalen