Utställning

UTSTÄLLNINGAR

> Bevarande av våra djurraser med bibehållna eller förbättrade egenskaper

förutsätter att vi kan värdera dem på något sätt.

Det för fjäderfänas del enklaste, bästa och vanligaste sättet är extriörbedömningar <

Bengt Torkelsson, Svenska Rasfjäderfästandard

LOKALUTSTÄLLNINGAR 2023

23-24 sep Sydsvenska dvärghönsklubben i Hvilan.

7-8 okt Sveriges fjäderfäklubb i Huseby bruk

7-8 okt Österlen i Bollerup

14 okt Västmanland

14-15 okt Kullabygden i Åstorp

14-15 okt Knallebygden

21-22okt SRFs Nationalutställning

4 nov Falkenberg