Nyheter

Medlem i SRF

Vi ökar sakta igen med medlemmar i Svenska rasfjäderfäförbundet efter några år med stilleståande och dalande medlemstal. 

Med en ny aktiv styrelse som jobbar för att engagera och motivera våra medlemmar samtidig som styrelsen tycker det är viktigt att informera om att Svenska Rasfjäderfä Förbundet är det rikstäckande förbund som tar alla raser under sina vingar för bevarandet av mångfoldet och det unika vid varje ras.

Uavsett om det är höns, ankor, gäss, kalkoner eller prydnadsfjäderfä är det viktigt att avla och bevara djuren för sina egenskaper och inte minst specifika utseende.

Det är bara vi medlemmar som kan hjälpa till med och alla hönsinntresserade kan vara med på sitt sätt i större eller mindre grad. Det är medlemmarna som är Svensk Rasfjäderfäförbund!

Svensk Dvärg i färgen brun

Nationalen 2024

Nationalen 2023 kommer hållas i Moheda 14-17 November

  • Sveriges finaste rasfjäderfä bedöms och visas upp
  • Best in Show koras och därmed Sveriges högst bedömda rasfjäderfä
  • Golden ring tävlingen där utställaren själv spelar på sitt bästa djur
  •  Guidad visningar och raspresentationer
  • Till saluavdelning med vurderade djur
  • Servering 
  • Lotteri med fina priser
  • Leverantörer och förhandlare av foder och utrustning
  • SRF information med ringförsäljning